Puzzle

Wykrojniki
Użytkownicy końcowi stawiają coraz wyższe wymogi wobec jakości puzzli. Ważne jest optymalne zróżnicowanie elementów, przy zachowaniu jednocześnie idealnych linii łączenia. Zasadniczo nie mogą występować dwa takie same elementy. Wszystkie części puzzli muszą być wolne od zanieczyszczeń i prawidłowo oddzielone w procesie sztancowania. DieVision dostarcza różne modele wykrojników do puzzli. Puzzle sztancowane za jednym razem lub poziomo/pionowo w różnych konfiguracjach. Przy pomocy matrycy do sztancowania można przetwarzać różne duże elementy i kule. W związku z tym, że matryca do sztancowania puzzli jest projektowana przy pomocy danych CAD, wszystkie elementy zostają zdefiniowane i podzielone z góry. W ten sposób zapobiega się występowaniu ewentualnych problemów. Na życzenie można wydrukować folię dla matrycy sztancującej, dzięki czemu widoczny będzie wzór puzzli.