ISO Conformiteitsverklaring

Op 24 en 25 april zijn we ge-audit door SBCE en zijn we erin geslaagd de conformiteitsverklaringen te behalen volgens de ISO normeringen 9001, 14001 en 22000
(Kwaliteit-, Milieu- en Voedselveiligheid managementsysteem)

Als blijk van waardering en kwaliteitsbewustzijn hebben we dit gevierd met onze medewerkers, want

“Samen vormen wij DieVision”

feest - Conformiteitsverklaring